top of page

Nahradí právnikov umelá inteligencia?

S touto otázkou sa dnes stretávame všetci, nie len pri profesii právnika, či advokáta. Ale je to skutočne tak, nahradí nás umelá inteligencia alebo práve naopak ?


Pojem umelá inteligencia (artificial intelligence) predstavuje počítačový systém, ktorý sa naučil napodobňovať inteligentné ľudské správanie. Umelá inteligencia je dnes všade okolo nás a snaží sa napodobňovať ľudskú inteligenciu pomocou kódov a strojov. AI má veľký potenciál vo viacerých oblastiach a hľadaní riešení rôznych problémov. Vplyv umelej inteligencie neobišiel ani oblasť práva a preto sa dnes pozrieme na to, či nás umelá inteligencia v budúcnosti nahradí alebo nie.


Názory sú rôzne avšak na jednom sa zhodujú, a to že umelá inteligencia sa bude používať v oblasti práva na každodennom poriadku. Cieľom používania umelej inteligencie nie je nahradiť nás, právnikov, ale pomôcť nám vykonávať našu prácu. Najmä pre odborníkov v oblasti práva poskytuje napríklad aplikácia ChatGPT rozširujúci pohľad na to, čo nás čaká v oblasti GenAI a nové možnosti zvýšenia efektivity a získania hlbších poznatkov. Advokáti tvrdia, že táto technológia môže pomôcť automatizovať niektoré rutinné právne operácie, ako je napríklad vypracovanie zmluvy a preskúmanie dokumentov, ako aj pomôcť dokončiť veľký počet úloh v krátkom čase. 


Podľa prieskumu právnik budúcnosti (Future Ready Lawyer) spoločnosti Wolters Kluwer bude v nasledujúcich 12 mesiacoch umelú inteligenciu využívať vo svojej práci približne 73% právnikov práve vďaka jej efektívnosti a účinnosti. Umelá inteligencia vyniká najmä vďaka právnym riešeniam poskytovanými AI, ktoré dokážu rýchlo spracovať veľké množstvo údajov a analyzovať zložité právne otázky. AI má aj určité negatíva, na ktorých sa neustále pracuje, a to napríklad dôveryhodnosť, nedostatočná zrozumiteľnosť, nekonzistentnosť atď.


Koniec koncov umelá inteligencia by nám právnikom mala zjednodušiť a urýchliť našu prácu a nie nás o ňu obrať, nakoľko netreba zabúdať na to, že nejde o skutočného právnika, ale o umelú inteligenciu, ktorá má účinné nástroje na riešenie jednoduchých prípadov, avšak zastupovať Vás pred súdom nebude.Comments


bottom of page